Hydraulic Team at Antonov Design Bureau Museum.

Hydraulic Team

Hydraulic Team. 1979
Stand from left, Aleksandr Zakharov, Nikolay Sukhomlinov, Aleksandr Ghilin, Vladimir Emtsov, Albert Khartschenko, Boris Vdovin, Arkadiy Tschaevskiy, Valeriy Irkhin, Aleksey Bebeshko, Evgeniy Bondarenko, Uriy Belkin, Pavel Kanov, Viktor Miroshnitschenko, Vladimir Okrugin, Vladimir Stepanets, Aleksandr Kikta. Sit from left, Svetlana Parchomenko, Lubov Naumenko, Mariya Kabaeva, Aleksandr Soshin, Elena Khorolets, Alla Matsuk, Riva Kats. ~1979.